NSK23126CE4调心滚子轴承

咨询电话:【0512-57922999】
品牌:NSK    内径:130    外径:210    厚度:64    系列:调心滚子轴承
      昆山凯诺是NSK进口轴承代理,销售NSK 23126CE4轴承,不仅具备价格优势,而且在供货及时性、供货能力方面具有比较优势,能在最短的时间内为用户提供原装进口的NSK 23126CE4轴承。
相似型号: 23152CAC/W33轴承  23156CAC/W33轴承  23130CC/W33轴承  23132CC/W33轴承  23140CC/W33轴承  23148CC/W33轴承  23168CAC/W33轴承  23180CAC/W33轴承  23192CAC/W33轴承  22316CC/W33轴承  23134CC/W33轴承  23152CAC/W33轴承  23156CAC/W33轴承  23168CAC/W33轴承  23196CAC/W33轴承  
电脑版:231轴承
点击量:
更新日期:2020/6/23

相同尺寸

调心滚子轴承

推荐型号